[KAI 写真]经典肖像
March 20, 2017
不需要五颜六色的背景,也不需要华服道具衬托,只需要你们简简单单坐着抱着或站着,微笑或沉醉,那份情感就在那。简单见真情,这是我对写真的理解。 ​​​​
[KAI 写真]经典肖像0
[KAI 写真]经典肖像1
[KAI 写真]经典肖像2
[KAI 写真]经典肖像3
[KAI 写真]经典肖像4
[KAI 写真]经典肖像5
[KAI 写真]经典肖像6
[KAI 写真]经典肖像7
[KAI 写真]经典肖像8
[KAI 写真]经典肖像9
[KAI 写真]经典肖像10
[KAI 写真]经典肖像11
[KAI 写真]经典肖像12
[KAI 写真]经典肖像13
[KAI 写真]经典肖像14
[KAI 写真]经典肖像15
[KAI 写真]经典肖像16
[KAI 写真]经典肖像17
[KAI 写真]经典肖像18
[KAI 写真]经典肖像19
[KAI 写真]经典肖像20
[KAI 写真]经典肖像21
[KAI 写真]经典肖像22
分享